Sponzoring


Sponzorský príspevok privítame v podobe, ktorá Vám najviac vyhovuje:

· produkty Vašej firmy

· reklamné predmety Vašej firmy

· vecné ceny

· propagačná pomoc

· každá maličkosť poteší

· priame financie prevodom na účet č. SK7909000000005068846101

· 2% Dane

· a iné, po vzájomnej dohode

2% Dane Budú využité na zakúpenie materiálu potrebného k vybudovaniu BIKE CENTRA HENKY Riders.


Čo Vám môžeme poskytnúť za Vašu sponzorskú podporu:

· prezentačný plagát Vašej firmy v priestoroch novorealizovaného projektu „BIKE CENTRUM HENKY Riders“ v Dunajskej Lužnej

· uvádzanie Vašej firmy ako sponzora pri domácich, medzinárodných, svetových a európskych pretekoch a olympiádach, či sponzora pri jednotlivom jazdcovi

· zverejnenie v zozname sponzorov na stránke www.henkyriders. webnode.sk a na FB stránke HENKY Riders

· zvýhodnené vstupy do „BIKE CENTRA HENKY Riders“, zvýhodnené členstvo v klube ako benefit pre Vašich zamestnancov a ich príbuzných

· iné, po vzájomnej dohode