Pár slov o nás


HENKYHO Jazdci/HENKY Riders (HJ/HR) je dobrovoľná, nepolitická, občianska organizácia, ktorá združuje záujemcov (jednotlivcov aj kolektívy) o športové odvetvie cyklistiky a bikrosu (BMX). Klub HR je dobrovoľne začlenený v Slovenskom zväze cyklistiky a Slovenskej asociácii BMX. Poslaním HENKY Riders je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, v oblasti telesnej výchovy, športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, k zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami, k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času (tréningy, súťaže, turnaje a pod.).

:

Časová os


2017

April:

March:

2016

December: Prvý mikulášsky camp

Október: Získali sme hlavného partnera bagristi.sk

September: Získali sme dotáciu od nadácie SPP

Február: Prvý valentínsky camp

2016

Uzatvorenie zmluvy o prenájme pozemokov na vybudovanie Bike Centra Henky Riders

2015

Júl: Kristína Madarasová získala 2.miesto v Európskom pohári BMX

2015

Marec: Prvé sústredenie v Taliansku

2015

Február: *Založenie Henky Riders*

2011

Do trénigového procesu sa zapojil Jakub Oška, Kristína Madarasová a Sebastian Sulka

2010

Začali sme individuálne trénovať

Odporúčania