Otázky


Čo poskytuje klub HENKY Riders?

Rozširuje všetranné odborné a športové znalosti, zručnosti a návyky, prostredníctvom športových aktivít upevňuje telesnú zdatnosť, morálne a etické hodnoty, vytvára reprezentáciu SR, zabezpečuje jej program, starostlivosť o rozvoj, poskytuje členom odbornú poradenskú pomoc, ochraňuje a podporuje záujmy svojich členov, podporuje záujem detí a mládeže v oblasti športu, háji záujmy svojich členov navonok a za týmto účelom spolupracuje so samosprávnymi orgánmi, štátnymi inštitúciami, a ostatnými organizáciami, .

Ským spolupracuje HENKY Riders?

Bratislavský samosprvávny kraj, nadácia SPP, bagristi.sk, biker.sk

Ako nás podporiť?

Podporiť nás možte nasledujúcimi spôsobmi:

Na akých projektoch sa podielame?

Buduje športoviská pre cyklistiku, BMX dráhy, pump dráhy, dirt jump za účelom propagácie cyklistiky a BMX, organizuje športové udalosti, podujatia, nábory za účelom propagovania cyklistiky a BMX.