Buďte s nami v kontakte


HENKYHO JAZDCI oz, Cyprichová 14, Bratislava, 83154, IČO: 42416710

Predseda OZ Linda Danihelová t.č. 0902 657 320

Podpredseda OZ Peter Henčl t.č. 0904 515 012 .

Tešíme sa na vaše dotazy.