Charakteristika projektu
HENKY Riders BIKE CENTRUM


Detailný obsah projektu:

BMX trať s BMX areálom pre BMX, MTB

Dirt park

Pump dráhy pre začiatočníkov a pokročilých

Cyklotrial park

Klubovňa

Občerstvenie

Sociálne zariadenie

Šatňa

Parkovacia plocha

Reklamná plocha

Účel projektu:


Usporiadanie národných a medzinárodných súťaží

Príprava reprezentácie SR

Príprava členov klubu HENKY Riders

Projekty pre materské školy „Učíme sa bicyklovať“

Projekty pre základné školy

Využitie projektu pre verejnosť v rámci vopred stanovených a definovaných podmienok a pravidiel prostredníctvom informačnej tabule

Vybudovanie pozitivného vzťahu mládeže k športu a zdravému životnému štýlu

Prínos dráhy pre obec a BSK:


Budovanie a prezentácia dobrého mena obce a BSK na domácej a medzinárodnej pôde

Využitie služieb v obci spojenými s ubytovaním a stravovaním pri príležitosti organizovania súťaží s národnými a medzinárodnými účastníkmi, kempov, tréningov, sústredení

Prísun športu, motivácia občanov k aktivnému životu

Prostriedky na vybudovanie projektu:


Sponzoring súkromného sektoru

Príspevky a podpora štátneho sektoru

Príspevky existujúcich členov

Prostriedky klubu HENKY Riders